Achtergrond

JaGDaF bestaat sinds 1988. JaGDaF is het Hebreeuwse woord voor ‘samen zijn’. De medeklinkers van de naam verwijzen naar Joden in Groningen, Drenthe en Friesland.

JaGDaF richt zich zeker niet alleen op de geschiedenis van de vele Joodse gemeenschappen in Noord-Nederland. Als leidraad voor de invulling van ieder nummer hanteert de redactie de door de Amsterdamse filosoof Ido Abraham z.l. ontwikkelde Schijf van Vijf. Daarin wordt de veelzijdigheid van het Jodendom geschetst aan de hand van vijf thema’s:
1. religie en traditie
2. de band met Israël en zionisme
3. oorlog, vervolging en overleving
4. persoonlijke geschiedenis
5. de wisselwerking tussen de Joodse en de Nederlandse cultuur.

Bijdragen worden onder meer geleverd door vooraanstaande deskundigen op bovengenoemde gebieden. Zo bevat ieder nummer weer een voldoende variëteit aan interessante en kwalitatief goede artikelen.