Welkom op de website van JaGDaF

JaGDaF is een onafhankelijk Joods magazine. Het informeert zijn lezers over de verschillende aspecten van het Jodendom en het Joods leven, in het bijzonder in Noord-Nederland. Het magazine verschijnt vier keer per jaar in druk. Op deze website vindt u algemene informatie over het blad. Ook kunt u oude nummers inzien (vanaf een jaar geleden en voorlopig vanaf nummer 82) en zoeken op onderwerp, thema en auteur.

Eén antwoord op “Welkom op de website van JaGDaF”